Arvutage välja pinglae maksumus. Olgu Teil kolm ruumi, kuhu tahate paigaldada pinglae.

Ruum 1

Kangakulu arvestus

1. Mõõdame ruumi faktilised gabariidid (pikkus ja laius), saadud tulemusele lisame pinguldamiseks 20 cm tehnoloogilist varu. Meie arvestus ütleb:

pikkus: 4.14 + 0.20 = 4.34 meetrit
laius: 3.27 + 0.20 = 3.47 meetrit

2. Võtame kõige otstarbekama tüüpmõõduga kangarulli. Elifert toodab kangaid laiusega 3.0/3.5/4.0/4.5/5.1 meetrit. Selle näite puhul on lähimaks sobivaks mõõduks 3,5 meetrit.

3. Arvutame välja pindala. Selleks korrutame valitud rulli laiuse teise gabariitmõõduga (koos tehnoloogilise varuga). Meie juhtumil saame:

3.5 х 4.34 = 15.2 ruutmeetrit

Profiili arvestus

1. Leiame ruumi perimeetri. Perimeeter on hulknurga kõigi külgede summa. Meie juhul võrdub perimeeter:

(3.27 + 4.14) x 2 = 14.82 jooksevmeetrit

2. Jagame saadud pikkuse 2-ga (ühe liistu pikkus), ümardame saadud tulemuse täisarvuni (kindlasti suurema poole) ja korrutame jälle 2 jooksva meetriga. Saame liistu vajaliku jooksevmeetrite arvu koos minimaalse varuga. Meie näite puhul saame:

14.82 / 2 = 7.41 tükkid

Järelikult läheb vaja 8 liistu või:

8 x 2 = 16 jooksevmeetrit

Ruumid 2 и 3

Kangakulu arvestus

  1. Ebasümmeetrilise kujuga ruumi puhul moodustame neist mõttelised ristkülikud.

  2. Seejärel mõõdame üle kõigi nende ristkülikute gabariidid. Edasi tegutseme täpselt samuti kui esimeses näites.

Profiili arvestus

Liistude arvestus toimub sarnaselt eelmisele näitele.